Districtus Slovakia Controllatus D.S.C.

Districtus Slovakia Controllatus D.S.C. je nové označenie slovenských vín, ktoré vychádza z apelačného systému označovania pôvodu hrozna a vína. Presné znenie je : víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácii/oblastí.

Districtus Slovakia Controllatus D.S.C. je nové označenie slovenských vín, ktoré vychádza z apelačného systému označovania pôvodu hrozna a vína. Môžu ho používať vína, ktoré podliehajú certifikácii. Certifikácia zahŕňa kontrolu vo vinohradníckom registri, chemickú analýzu vína a senzorické hodnotenie vína. Certifikácii podlieha víno s chráneným označením pôvodu (akostné víno a akostné víno s prívlastkom) a vína s chráneným zemepisným označením.

Pre vína s chráneným označením pôvodu alebo vína s chráneným zemepisným označením možno uviesť na etiketách tradičný výraz. Tradičné výrazy sú aj akostné víno a akostné víno s prívlastkom

 
Mapa stránky